Túra č. 3 – Údolím Sviborky okolo tří hrádků

Trasa: Vlachovice – rozcestí U Raků – lyžařská chata Újezd – Újezd – Ambruzův mlýn – Juříčkův láz – Bojatín – Vysoké Pole
Délka: 12 km
Náročnost: mírně náročná

Nově vyznačená větev Okruhu šesti dědin nás provede romantickým údolím potoka Sviborky, do obce Újezd a k poutnímu místu Bojatín nad Vysokým Polem.

Trasa začíná na návsi ve Vlachovicích, v místech budovaného informačního dvora. Zelená a červená značka nás povede přes most s možností odbočky k prvnímu tvrzišti zvanému Kaštýl. Zaniklo až na počátku 18. století při nepokojích za kuruckých vojen. Za mostem zahneme vpravo pod původně gotický kostel sv. Michaela Archanděla. Dále pokračujeme obcí k významové odbočce na Hradišťko, místo s pozůstatky středověkého hrádku, se zajímavým zbytkem novověkého lomu a se starobylou studánkou. Po návratu zpět do údolí nás čeká malebná pouť sledující tok Sviborky. Po dvou kilometrech dorazíme k rozcestí U Raků, kde se odpojuje červená značka. My však budeme sledovat stále značku zelenou, odbočíme vpravo, překročíme Sviborku a vydáme se vzhůru kolem samoty u Hrabiců na boční rozsochu Vizovických vrchů. Zde zabočíme vlevo a spolu s koňskou trasou, která tudy vede, pokračujeme k újezdské lyžařské chatě (O6D – 15). Z její verandy se naskýtá krásný výhled na hlavní hřeben Vizovických vrchů od Doubravy až po Klášťov a Vařákovy paseky. Odtud pokračujeme po zpevněné cestě (O6D – 14) do obce Újezd. Nad klasicistním kostelem sv. Mikuláše (O6D – 11), který je jedním z největších v regionu, se vypínají zbytky posledního ze tří hrádků (O6D – 12). Jeho původní jméno neznáme, souvisí patrně s kolonizačními počátky obce, kdy nesla německé jméno Wilperk. Pod tvrzištěm roste mohutná lípa srdčitá s obvodem kmene 545 cm, od ní již pokračujeme zpět na náves a dále po zelené značce k újezdskému koupališti a zamýšlenému kempu nedaleko od zaniklého Ambrůzova mlýna (O6D – 10). My zde zahneme vlevo a posledním úsekem zelené značky dojdeme k rozcestí Juříčkův láz (O6D – 09). Zelená značka tu končí a my se vydáme vpravo po žluté značce. Ta nás po zpevněné cestě dovede až k legendami opředenému poutnímu místu Bojatín (O6D – 12) s Vysockou kaplí, pramenem léčivé vody a s nově vybudovanou cestou zdraví. Odtud již stačí následovat zastavení nedávno instalované křížové cesty, která vede od Vysokého Pole. Tato obec s mnoha zajímavostmi (environmentální vzdělávací centrum, informační dvůr, sportovní centrum) je naším cílem. K zakončení túry se nabízí místní hostinec Na Lesovni.

autor: Mgr. Tomáš Chmela

mapa