Kaple Panny Marie „Vysocké“

Ve Vysoké Poli jest pouze kaple, která stojí v trati zvané Bojatín, asi 1,5 km severozápadně od obce. Poblíže této kaple nachází se studánka, jejíž vodě lid připisuje zázračnou moc. Lidová pověst vypravuje, že v místech těch zjevila se pasačce Panna Maria a v místě, kde vytlačila patou důlek, vyprýštila studánka, jejíž voda prý zázračně pomáhá při nemocech, zvláště dětských. Na to zjevení zmizelo. Pasačka pověděla o vidění tom doma, pověst o tom se v brzku roznesla daleko široko a od těch dob sem lid hojně putoval a v zázračnou moc vody věřil. Dne 21. června roku. 1706 odkázala Terezie Podstatská z Prusinovic v posledním pořízení 1000 zl. na stavbu kaple ve Vysokém Poli, která také za nedlouho zbudována poblíže oné studánky. Kaple byla o poutích hojně navštěvována až do doby svého zrušení a zboření okolo roku 1790. Stalo se tak v rámci josefínských reforem. Teprve asi roku 1870 vystavena byla znova nedaleko studánky kaplička, v těch asi místech, kde stávala kaple císařem Josefem II zrušená.

(Školní kronika Vysoké Pole, 2. díl)

Kapli Panny Marie a vodní kapli spojuje cestička lemovaná bylinkovými záhony s lavičkami pro odpočinek tzv. CESTA ZDRAVÍ. Jednotlivé záhony jsou tématicky rozděleny a označeny jednoduchým nákresem se jmény bylin. Najdete zde záhon bylin vhodných pro léčení dýchacího ústrojí, ledvin, srdce, svalů a kostí atd.