Soutěž Voda v krajině

V rámci projektu spolufinancovaného ze zdrojů EU – Fondu malých projektů vznikají u nás na Envicentru Pro krajinu ve Vysokém Poli a u našeho slovenského partnera ZŠ a MŠ Michala Rešetku v Horní Súči dva nové výukové programy na téma Voda v krajině, dva semináře pro pedagogy a soutěž Voda v krajině pro 7.ročníky.

Bližší informace o soutěži

Na Envi jsme si v průběhu let, co k nám školy jezdí na výukové programy a pobyty, udělali malý průzkum. Mnoho škol k nám jezdí na soutěž Z lavic do přírody, která je určená pro 4. ročníky ZŠ. Pro druhý stupeň jsme dosud nic neměli i když poptávka byla. Z toho důvodu jsme se rozhodli, že letos zařadíme do programu Envicentra soutěž pro druhý stupeň resp. pro 7. ročníky na podobné bázi.

Soutěž je zaměřena na aktuální téma Voda v krajině. Základní škola může do soutěže přihlásit tří členné družstvo z každé 7. třídy tzn. škola může přihlásit více družstev. Maximální počet družstev na soutěž je 10.

Průběh soutěže:

registrace na Envicentru Pro krajinu: 8:00-8:30

start soutěže: 9:00

Kolem 14:00 bude vyhlášení.

Tří členná družstva vybíhají do terénu po pěti minutách. Každé družstvo má za úkol projít značenou trasu a splnit všechny úkoly, které na trase potkají. Úkoly jsou různého typu (doplňovačky, badatelské úkoly, práce s přírodním materiálem, vědomostní úkoly apod.). Žáci na trase tráví podle svých schopností 1-2 hodiny. Po příchodu posledního družstva pořadatelé vyhodnotí splněné úkoly. V průběhu vyhodnocování je možné opékat špekáčky u táboráku (svačina/oběd, spěkáčky zajišťuje Envicentrum) a projít si areál Envicentra.

Ceny: První tři družstva postoupí do československého kola, kde se utkají se slovenskými družstvy. Žáci mohou vyhrát zajímavé ceny pro celou třídu (výukový program dle vlastního výběru, pobyt na Envicentru, koňský povoz, drobné ceny apod.).

Okruhy témat:

Celá soutěž je zaměřena na Vodu. Envicentrum nabízí dva výukové programy na téma voda (Malý vodohospodář, Staré moudrosti v nové krajině), které mohou žáky připravit na okruh témat, které se objeví v soutěži. Programy jsou dobrovolné.

Témata: hospodaření na území dnešní České a Slovenské republiky od neolitu po současnost (zemědělství, lesy, vodní toky, průmysl, osídlení atd.). Spotřeba vody v domácnosti. Vlastnosti vody. Život ve vodě a voda v životě. Zadržování vody. Využití vody člověkem. Funkce vody v přírodě.

Termíny:

Přihlášky:do 5.4. 2019 na krsakova@prokrajinu.eu

26.4. 2019  české národní kolo, Envicentrum Pro krajinu

21.5. 2019  československé kolo, Envicentrum Pro krajinu

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.