Envicentrum pro krajinu

Programy pro II. stupeň ZŠ a střední školy

Výukové programy zaměřené na člověka, přírodu a tradice probíhají ve vnitřních prostorách envicentra i v terénu. Důležité je vybavit se do terénu vhodnou obuví a oblečením. Základní délka programu je 1,5 hodiny. Po domluvě lze program upravit dle individuálních potřeb, případně obohatit o doplňkové aktivity (např. svezení koňským povozem, opékání špekáčků na ohni, rukodělná aktivita, návštěva obchůdku s drobnými suvenýry aj.). Cena za žáka je 35 Kč až 45 Kč.

Nabízíme i zajištění občerstvení nebo obědů v restauraci Na Lesovni.

ke stažení:
zavazna_objednávka

nabídka výukových programů pro II. stupeň ZŠ a střední školy (pdf)


NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

PRO II. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

A STŘEDNÍ ŠKOLY

 

Cestovní kancelář

Vžijete se do role pracovníka cestovní kanceláře a přilákejte turisty do našeho regionu prostřednictvím originálního plakátu. Je jen na Vás, jak srozumitelně a zajímavě dokážete prezentovat přírodu, památky, osobnosti a místní tradice. Probuďte svou kreativitu, využijte osobních zkušeností a snažte se oslovit návštěvníky tak, aby zatoužili po návštěvě našeho kraje. Na závěr sami zhodnotíme kvalitu a originalitu jednotlivých prací a vybereme si cíl našeho výletu.


Ovoce chutná nejvíce, když je z naší vesnice

Víte, jak potěší a rozehřeje v zimě pečený čaj. Nebo jak posilní marmeláda z černého rybízu, v které jsou všechny vitamíny, protože se nemusí tepelně zpracovávat? Program má inspirovat k tomu, aby ovocné stromy a keře zůstávaly součástí našich zahrad. A zahrada nám přinášela jak krásu např. v podobě jarní záplavy květů či podzimního zbarvení listů, tak užitek v podobě zdravých plodů, které můžeme dále zpracovávat.
V úvodu pod heslem „Víme, co jíme“ jsou účastníci seznámeni s výhodami vlastních výpěstků. Pracovní list ukáže naše i cizokrajné druhy ovoce. Zapojíme fantazii při objevování netradičního ovoce a naučíme se rozeznávat ovocné stromy na dálku. A možná objevíme pomocníky, kteří nám práci na zahradě usnadňují. A když už nám dá zahrada při její údržbě tolik zabrat, tak ať už je tedy „sežratelná“. Vrhneme se na lisování moštu a pečení babiččina jablečného štrůdlu.


Ovčí vlnění

Jaké jsou tradice v Bílých Karpatech a jak s nimi souvisejí ovečky? To si všechno povíme na tomto výukovém programu, kde budeme poznávat zaniklá i stará řemesla a řemesla s novou tváří. Zaměříme se na ovečky jakožto symbol Bílých Karpat, jejich chov v minulosti a teď a vytvoříme si z vlny malou drobnost na památku.


Kdo tu byl?

Pojďte s námi vyrazit do přírody a stát se stopaři lesní zvěře. Možná budete překvapeni, kolik zvířat běhá lesem i když je nevidíme. Naučíme se pozorovat a číst stopy a pobytová znamení, která nám napoví, kdo v lese žije. Společně si uděláme sádrový odlitek zvířecí stopy a hrou si osvojíme stopařské znalosti.


Tajemství lesa

Jak důležitý je les pro člověka a jeho současný život, to si ukážeme v tomto výukovém programu. Les nám vypráví svůj příběh, stačí jen pozorovat a umět poslouchat. Žáci si vytvoří vlastní sbírku stromů, se kterou mohou pracovat v dalších hodinách ve škole. Naučí se druhy dřevin a typy lesů, využití stromů a poznávají, jak funguje ekosystém lesa. Protože toto téma je velice široké, můžeme připravit program o lese na míru, ve kterém si děti zopakují ve škole probranou látku prakticky.


Na statku

Jaká zvířata chováme na statku? Co mají zvířata ráda a co od nás potřebují a naopak jak pomáhají hospodářská zvířata nám? Jak se liší nohy slepice a husy? Proč máme my lidé jinak umístěné oči než koně? Nevíte? Na tyto i jiné otázky odpovídá exkurze po našem valašském hospodářství. Děti se dozví řadu zajímavostí ze života jednotlivých druhů (kůň, osel, ovce, slepice, králík, kachna, husa) a na vlastní oči uvidí vlastnosti zvířat i podmínky, ve kterých žijí. Zvířata jsou krotká a zvyklá na kontakt s člověkem. Na závěr si žáci získané znalosti procvičí při herních aktivitách.


Bylinková cesta zdraví

 

Vysocká babka kořenářka vás provede cestou zdraví a vypoví pověsti a báje, které se vztahují k navštívenému místu. Podělí se s vámi o své znalosti v používání čaromocných bylin a tvorbě léčivých lektvarů. S babkou se určitě nudit nebudete. Pije totiž vodu ze zdejšího pramene, který léčí hlavně děti. Uchovává si tak po staletí svůj mladistvý vzhled s duší hravého dítěte. Pojďte také okusit vodu ze zázračného pramene zdraví. Čeká vás zábavný program nabitý zážitky, plný vůní a rozmanitých chutí. Díky bylinkovým záhonům, žáci mohou byliny vnímat všemi smysly – mohou přivonět, ochutnat, dotknout se, podívat se i slyšet. Nově získané vědomosti žáci ihned vyzkoušejí při hře „Bylinkový čaj“.


Krajina a její prvky

Hlavní myšlenkou tohoto programu je dětem pomoci prostřednictvím „obyčejných zážitků“ ukázat zdánlivě skryté souvislosti mezi jevy a procesy v krajině. Chceme interpretovat základní informace o krajině a dokázat tak proč je jedinečná, nenahraditelná a důležitá pro nás. Jen pokud si žáci vytvoří pozitivní vztah ke krajině, dává naději, že se pro ně stane důležitou složkou života. V rámci programu si žáci zábavnou formou uvědomí, co jsou prvky krajiny a seznámí se s jejich funkcemi.


V chudé brázdě kamení aneb rolníkův rok

Od jara do zimy měl rolník na Valašsku plné ruce práce. Pěstoval na poli, v sadu i v zahradě, aby své rodině zajistil obživu. Přijďte se seznámit s ročním pracovním koloběhem valašského rolníka a s plodinami pěstovanými na Valašsku. Věříme, že spoustu plodin poznáte, ale schválně, kdo ví co je to kvak nebo oskeruše?


U nás na dědině

Přijďte na kus řeči do valašské chalúpky. Dozvíte se, jak se žilo na Valašsku. Kolik místností bylo v chalupě. Co je to šindel, kabřinec. Kde spávala a s čím si hrávala děcka. Čemu se věnovali dospělí a co bylo hlavní obživou obyvatel. Podle sezóny si sami něco z valašského jídelníčku připravíme, ať víte, co se běžně na Valašsku jedlo.


Dobroty a zloboty z lesa – co do pusy nepatří!

Na čem si můžeme v lese pochutnávat? A na co je třeba si dát v přírodě pozor? Ne všechny plody se dají jíst a né všechny rostliny jsou léčivé. Pro nevědomé návštěvníky les ukrývá různá nebezpečí. Nebojme se jich a naučme se poznávat dobroty a zloboty z lesa a vyhnout se tak nepříjemným zážitkům. Tento program děti seznámí s jedovatými druhy rostlin a živočichů v naší přírodě. Díky pracovnímu listu si získané poznatky můžete oživit i později ve škole.


Letem ptačím světem

Ač zima pevně vládne, ptáci se začínají čím dál více hlasově projevovat, jako by přivolávali jaro. Pojďme se o nich dozvědět něco více. Kdo se stal letos ptákem roku? Jak podporovat ptáky přezimující u nás? Zimou ale naše pomoc končit nemusí. Ukážeme si, jak udělat kvalitní budku, kde ji umístit, či proč krmítko můžeme v létě nahradit napajedlem. Navštívíme ptačí pozorovatelnu. Nová patrová dřevěná stavba, připomínající hradní hlásku, poskytuje úkryt, ze kterého lze pozorovat ptačí návštěvníky a jejich čilý rej u krmítka. Nezapomeneme ani na chvilku tvoření. Díky pracovnímu listu si získané poznatky můžete oživit i později ve škole.


Kam s odpadem?

Výukový program žáky motivuje k zamyšlení nad otázkou: „Kam s odpadem?“ V teoretické části si žáci ujasní: co je odpad, jak se třídí a jak se dá dále využít. Výuka bude vedena zábavnou formou pomocí her a tvořivých aktivit. V praktické části si žáci názorně vysvětlí význam slova recyklace a vyrobí si pomůcku pro správné třídění odpadu. Součástí programu je také povídání a diskuze o významu snižování produkce odpadu.


Ochrana přírody

Ochrana přírody je zájmem všech lidí. Něco z přírody se nám líbí a něco rádi nemáme. Může se nám dokonce zdát, že je to zbytečné a škaredé. Přesto je to důležité. Cílem tohoto programu je ukázat a uvědomit si, že vše v přírodě má smysl a je potřeba ji chránit. Přijďte se nad tím zamyslet a osvojit si základní způsoby ochrany přírody v České republice.


Tajemství map

Umíte číst v mapách? Dokážete v mapě určit místo, kde se právě nacházíte? Poznáte zda cesta vašeho výletu povede do kopce či z kopce? Víte co je to azimut? Pojďte se ponořit do řeči map a objevit jejich tajemství. Poznejte, že i v dnešním moderní a technické době mají mapy důležitou funkci Prostřednictvím herních aktivit si osvojíte spoustu znalostí ze světa map a možná najdete i správnou cestu k pokladu!