Výukové programy

Výukové programy zaměřené na člověka, přírodu a tradice. Probíhají ve vnitřních prostorách envicentra i v terénu. Důležité je vybavit se do terénu vhodnou obuví a oblečením. Základní délka programu je 1,5 hodiny. Po domluvě lze program upravit dle individuálních potřeb, případně obohatit o doplňkové aktivity (prohlídka envicentra a přilehlého hospodářství, procházka po Cestě zdraví atd.). Cena za žáka je 35 Kč.
Nabízíme i zajištění občerstvení nebo obědů.

ke stažení zde: zavazna_objednávka


NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

 Ovoce chutná nejvíce, když je z naší vesnice

Program má inspirovat k tomu, aby ovocné stromy a keře zůstávaly součástí našich zahrad. A zahrada nám přinášela jak krásu např. v podobě jarní záplavy květů či podzimního zbarvení listů, tak užitek v podobě zdravých plodů, které můžeme dále zpracovávat.

Víte, jak potěší a rozehřeje v zimě pečený čaj. Nebo jak posilní marmeláda z černého rybízu, v které jsou všechny vitamíny, protože se nemusí tepelně zpracovávat. Když pijete šťávu z černých jeřabin, usmějete se při pomyšlení na kosy, které jste ve sklizni letos konečně předběhli. Hlady ale trpět kosy nemusí, pokud se vám pne na nějaké nevyužité stěně psí víno. To přináší pastvu na jaře i včelkám na podzim zmíněným kosům a našim očím. Jeho listy se zbarví krásně do červena. Naše ruce nemusí být ani moc zručné, přesto dokážou vytvarovat z tohoto listí krásné růže.

V úvodu jsou účastníci seznámeni s výhodami vlastních výpěstků – hlavním heslem by mohlo být: „Víme, co jíme“.

Pracovní list ukáže naše druhy ovoce i cizokrajné. Zapojíme fantazii při objevování netradičního ovoce a naučíme se rozeznávat ovocné stromy na dálku.
Další část by mohla být nazvaná: „Láska prochází žaludkem“. Když už nám dá zahrada při její údržbě tolik zabrat, tak ať už je tedy „sežratelná“. Vrhneme se na lisování moštu a pečení babiččina jablečného štrůdlu.

Další aktivity jsou:

1. Rozluštěme řeč vědce. Tento chytrý pán ví, že ovocné stromy a sady přináší užitek nejen nám. Jeho vědecké řeči ale není rozumět. Rozluštíme, co nám chce sdělit?
2. Co s tím ovocem budeme udělat aneb jek velkou úrodu?
3. Není plod jako plod aneb do které škatule dáme bobule. A co teprve malvice, chutnají nám nejvíce?
A možná objevíme pomocníky, které nám práci na zahradě usnadní. A možná se právě naše zahrada stane přívětivým domovem i pro volně žijící živáčky.

 


Velikonoce na Valašsku – pro 1. a 2. stupeň ZŠ

 

Na velikonočním programu pro děti od druhých tříd,  se děti dozví proč se říká poslední neděli před Velikonocemi Květná a proč se na Velký pátek nesmělo prát prádlo? Jak to, že se má na Škaredou středu každý usmívat a k čemu je půst? Tyto i další zajímavosti o velikonočním období vyslechnou děti, které na přelomu března a dubna zamíří na Envicentrum nebo Kosenku ve Valašských Kloboukách, kde se pro ně konají tyto velikonoční programy. Ve světnici to voní sladkými jidášky a bylinkovým čajem, na stole beránek a váza s kočičkami a pro malé posluchače už začíná vyprávění hospodyněk o jarních zvycích. Chlapci se pak pustí do pletení pomlázek a děvčata se soustředí na zdobení vajíček voskem.


 

Na statku – pro 1. stupeň ZŠ a MŠ

Proč máme my lidé jinak umístěné oči než koně? Jak se liší nohy slepice a husy? Nevíte? Na tyto i jiné otázky odpovídá nová exkurze po našem hospodářství. Nabízíme ji samostatně nebo jako doplněk k výukovému programu. V Envicentru totiž máme mnohá hospodářská zvířata, která dřív bývala typická pro valašská hospodářství (kůň, osel, ovce, slepice, králík, kachna). Využíváme je hlavně prakticky při výukových programech. Děti se dozví řadu zajímavostí ze života jednotlivých druhů. Povídat si můžeme o vlastnostech zvířat i o podmínkách, ve kterých žijí. Děti na vlastní oči vidí, jak se zvířata přizpůsobila životnímu prostředí. Zvířata jsou krotká a zvyklá na kontakt s člověkem.


 Tajemství z lesa – pro 1. a 2. stupeň ZŠ

Jak důležitý je les pro člověka a jeho současný život, to si ukážeme v tomto výukovém programu. Les nám vypráví svůj příběh, stačí jen pozorovat a umět poslouchat. Žáci si vytvoří vlastní sbírku stromů, se kterou mohou pracovat v dalších hodinách ve škole, naučí se druhy dřevin a lesů, využití stromů a poznávají, jak funguje ekosystém lesa. Protože toto téma je velice široké, můžeme připravit program o lese na míru, ve kterém si děti zopakují ve škole probranou látku prakticky.


 V chudé brázdě kamení

Jaké jsou tradice v Bílých Karpatech a jak s nimi souvisejí ovečky? To si všechno povíme na tomto výukovém programu, kde budeme poznávat zaniklá i stará řemesla a řemesla s novou tváří. Zaměříme se na ovečky jakožto symbol Bílých Karpat, jejich chov v minulosti a teď a vytvoříme si z vlny malou drobnost na památku.

 


Letem ptačím světem

Ač zima pevně vládne, ptáci se začínají čím dál více hlasově projevovat, jako by přivolávali jaro.  Pojďme se o nich dozvědět něco více. Kdo se stal letos ptákem roku? Jak podporovat ptáky přezimující u nás? Zimou ale naše pomoc končit nemusí. Ukážeme si, jak udělat kvalitní budku, kde ji umístit či proč krmítko můžeme v létě nahradit napajedlem. Navštívíme ptačí pozorovatelnu. Nová patrová dřevěná stavba, připomínající hradní hlásku, poskytuje úkryt, ze kterého lze pozorovat ptačí návštěvníky a jejich čilý rej u krmítka. Nezapomeneme ani na chvilku tvoření. Díky pracovnímu listu si získané poznatky můžete oživit i později ve škole.


 

Dobroty a zloboty z lesa – co do pusy nepatří – pro ZŠ

Na co je třeba si dát v přírodě pozor? Ne všechny květiny se dají jíst. Některá zvířata nás mohou odměnit za škádlení nevoňavým dárečkem nebo dokonce svědivou vyrážkou. Naučme se je poznávat a vyhnout se tak nepříjemným zážitkům.


Lesní čarování – pro ZŠ

Poznáme důležitost a funkce stromů pro přírodu i pro člověka. Děti si vytvoří vlastní sbírku stromů, s kterou mohou pracovat v dalších hodinách i ve škole.


Řemesla dříve a nyní – pro ZŠ

Tradice Bílých Karpat – poznáme zaniklá řemesla i stará řemesla s novou tváří.Zaměříme se na ovečky jakožto symbol Bílých Karpat, jejich chov v minulosti a teď a vytvoříme si z vlny malou drobnost


Advent a Vánoce na Valašsku – pro ZŠ

Vánoce jako za starých časů prožijí v době adventní v našem picníku nebo v roubené dřevěnce na Kosence nejmenší děti ze základních i mateřských škol z celého okolí. Dýchne na ně nejen teplo sálajícího ohně a vůně bylinkového čaje, ale také kouzlo starodávných obyčejů, které dříve doprovázely adventní dobu i samotné Vánoce. Děti se rozpomenou na koledy, dozvědí se, co na Valašsku patřilo na štědrovečerní stůl, co znamená adventní věnec, zavzpomínají na zvyky a pranostiky, které se váží ke svátkům Svaté Kateřiny, Barbory, Mikuláše i Lucie. Společně upečou sladké vánoční pečivo a vlastnoručně si také vyrobí svíčku ze včelího vosku.


Kdo tu byl – pro  ZŠ

Často se stává, že když sledujeme dokument o přírodě, který je plný úžasných záběrů zvířat, a pak vyjdeme do přírody, jsme zklamaní, že při výletu do lesa nic moc nevidíme. Je skutečně kolem nás takový klid, jak se může zdát? Pojďme se stát badateli. Naučíme se pozorovat a číst stopy, které nám napoví, kdo v lese byl.