Envicentrum pro krajinu

Školní výlety

Školní výlet pro základní a střední školy jinak – navrhneme jednodenní i vícedenní pobyty na míru.

Dle Vašich požadavků na tématické zaměření pobytu sestavíme výukové programy, přednášky, exkurze, terénní cvičení s praktickými ukázkami činností a postupů. Program  může být odlehčen  zábavnými poznávací aktivitami či tvořivými rukodělkami.

Minimální počet účastníků: 15 osob
Nutné vybavení: vhodnou obuví a oblečením do terénu v závislosti na počasí.
Cena: odvíjí se od časové a technické náročnosti 

 závazná objednávka


MÝTICKÝ KLÁŠŤOV – HORA BOHŮ

Trochu nevšední výlet do přírody za poznáním pravěké a raně středověké historie jižního Valašska i se špetkou ekologie.

Nejvyšší horou Vizovické vrchoviny je Klášťov se svými 753 m n. m. Na vrcholu se nacházejí nejvýše položené relikty pravěkého a raně středověkého hradiště na Moravě.
Co odkrývají archeologické průzkumy? Proč se lidé po dvakráte usídlili na tak neobvyklém místě? K čemu sloužilo množství železných nástrojů, které se nám zachovaly až do dnešních dnu? A daří se odborníkům odpovídat na tyto nejožehavější otázky? Provedeme Vás naučnou stezkou doktora Jiřího Kohoutka a nabyté znalosti prověříme v soutěžním kvizu. Výklad můžeme obohatit hrou s GPS, která poodhalí „život na vrcholu“.


PLOŠTINA

Události z konce války, které nesmíme opomenout, abychom měli na paměti, jaká je cena naší svobody. S nastupujícím jarem roku 1945 přicházela naděje v podobě konce druhé světové války. Radost však zhořkla posledními a zbytečnými „operacemi“ německé jednotky SS Josef, kterým padlo za oběť mnoho nevinných civilistu.

Pojďme si přiblížit, jak vypadal život v tomto chudém kraji, kde se obyvatelé museli dělit o to málo, co měli se skupinami partyzánů a zároveň čelit německé hrozbě. Pojďme vzpomenout na sled událostí v onen osudný den, kdy byla Ploština vypálena i na prosté lidi, kteří zaplatili cenu nejvyšší.
Trasa z Vysokého Pole na Ploštinu vedoucí kolem hospodářství, kde se točil seriál Ranč U Zelené sedmy, je příjemné náročnosti pro jakoukoli turistiku. Můžeme využít i koňské síly a ve voze vybaveném audiovizuální technikou se seznámit se zajímavostmi vysokopolského okolí. Na Ploštině Vás průvodce seznámí s příběhem této osady. Další zdroj informací přináší muzeum se svou expozicí a naučná stezka kolem památníku. Nechybí zde možnost občerstvení.


CESTA ZDRAVÍ

Toto místo může být příjemným zastavením při putování k výše zmíněným cílům. Zdržet se můžeme i déle, protože máme připraveno řadu tématických aktivit, prostřednictvích kterých si osvojíte bylinkářské znalosti našich babiček. Zjistíte, jak jednoduše pomoci sobě a svým blízkým z nejrůznějších neduhů. Nebo jen posílit své tělo.

Vystoupáme-li podél křížové cesty, která začíná u Envicentra Pro krajinu, otevře se nám široký rozhled do kraje. Zároveň se dostaneme na nevšední místo opředené řadou pověstí. Dominantami zde jsou Kaple Pany Marie Vysocké a malá vodní kaplička s pramenem léčivé vody. V nedávné době byla dokončena Cesta zdraví. Ta v sobě skrývá jednak naučný potenciál, kdy jednotlivá odpočívadla se záhony seznamují zvídavce s bylinami léčící určité lidské ústroji. Zároveň propojuje obě kaple a záhony pestrých bylin zvyšují estetickou hodnotu tohoto místa. Pocestným nabízí povzbuzení těla léčivou vodou, ale blahodárně působí i duši.