Ekologické poradenství

Envicentrum Pro krajinu má za cíl propagaci a rozvoj ekologického zemědělství, jako prostředku k trvale udržitelnému využití krajiny.

Poskytujeme přímé nebo zprostředkované odborné poradenství ve věcech:
– problematika krajiny a jejího šetrného obhospodařování
– legislativní limity hospodaření v souvislosti s ochranou přírody a krajiny
– získávání finančních zdrojů na některé činnosti v krajině z dotačních titulů

Dále se zaměřujeme na garantování a metodické vedení seminárních, bakalářských, diplomových a jiných prací.

Obrátit se na nás můžete:

telefonicky – 733 312 712
osobní návštěvou – Envicentrum Pro krajinu Vysoké Pole 273