Envicentrum pro krajinu

Kalendář akcí

  KALENDÁŘ AKCÍ PRO ROK 2017
  DATUM       NÁZEV AKCE

LEDEN

druhá polovina ledna

Výukový den na zahradě pro děti z MŠ Vysoké Pole (Projekt Zahrada pro budoucnost)

ÚNOR

druhá polovina února

Výukový den na zahradě pro děti z MŠ Vysoké Pole (Projekt Zahrada pro budoucnost)

BŘEZEN

druhá polovina března

Výukový den na zahradě pro děti z MŠ Vysoké Pole (Projekt Zahrada pro budoucnost)

druhá polovina března

Výukové programy Velikonoce na Valašsku pro ZŠ

31. 3. 2017

Noc s Andersenem (spolupráce s knihovnou Vysoké Pole)

DUBEN

druhá polovina dubna

Výukový den na zahradě pro děti z MŠ Vysoké Pole (Projekt Zahrada pro budoucnost)

1. – 14. 4. 2017

Výukové programy Velikonoce na Valašsku pro ZŠ

9. 4. 2017

Velikonoční jarmark na Envi

??. 4. 2017

Vítání ptačího zpěvu (ornitologická vycházka Z. Machů)

??. 4. 2017

Jarní řez ovocných dřevin (přednášku s praktickou ukázkou povede Josef Ambruz)

22. 4. 2017

Den Země – akce pro školy

KVĚTEN

druhá polovina května

Výukový den na zahradě pro děti z MŠ Vysoké Pole (Projekt Zahrada pro budoucnost)

po celý měsíc

Pobyty a výukové programy v rámci školních výletů

7. 5. 2017

Otevřená neděle na ENVI (kurzy, přednášky, workshopy, vycházky a semináře pro veřejnost)

14. 5. 2017

Otevřená neděle na ENVI (kurzy, přednášky, workshopy, vycházky a semináře pro veřejnost)

??. 5. 2017

Z lavic do přírody – přírodovědná soutěž žáků 4. tříd ZŠ

21. 5. 2017

Otevřená neděle na ENVI (kurzy, přednášky, workshopy, vycházky a semináře pro veřejnost)

28. 5. 2017

Otevřená neděle na ENVI (kurzy, přednášky, workshopy, vycházky a semináře pro veřejnost)

29. 5. – 2. 6. 2017

Ekologický pobyt SŠTaZe Nový Jičín

ČERVEN

druhá polovina června

Výukový den na zahradě pro děti z MŠ Vysoké Pole (Projekt Zahrada pro budoucnost)

po celý měsíc

Pobyty a výukové programy v rámci školních výletů

29. 5. – 2. 6. 2017

Ekologický pobyt SŠTaZe Nový Jičín

4. 6. 2017

Otevřená neděle na ENVI (kurzy, přednášky, workshopy, vycházky a semináře pro veřejnost)

11. 6. 2017

Otevřená neděle na ENVI (kurzy, přednášky, workshopy, vycházky a semináře pro veřejnost)

16. – 18. 6. 2017

Kurz cvičení Pilates

18. 6. 2017

Otevřená neděle na ENVI (kurzy, přednášky, workshopy, vycházky a semináře pro veřejnost)

25. 6. 2017

Otevřená neděle na ENVI (kurzy, přednášky, workshopy, vycházky a semináře pro veřejnost)

ČERVENEC

2. 7. 2017

Otevřená neděle na ENVI (kurzy, přednášky, workshopy, vycházky a semináře pro veřejnost)

9. 7. 2017

Otevřená neděle na ENVI (kurzy, přednášky, workshopy, vycházky a semináře pro veřejnost)

10. – 14. 7. 2017

Příměstský tábor – Sportovně – adrenalinový

16. 7. 2017

Otevřená neděle na ENVI (kurzy, přednášky, workshopy, vycházky a semináře pro veřejnost)

17. – 21. 7. 2017

Příměstský tábor – Cesta kolem světa

23. 7. 2017

Otevřená neděle na ENVI (kurzy, přednášky, workshopy, vycházky a semináře pro veřejnost)

24. – 28. 7. 2017

Pobytový tábor pro rodiče s dětmi

30. 7. 2017

Otevřená neděle na ENVI (kurzy, přednášky, workshopy, vycházky a semináře pro veřejnost)

SRPEN

6. 8. 2017

Otevřená neděle na ENVI (kurzy, přednášky, workshopy, vycházky a semináře pro veřejnost)

7. – 11. 8. 2017

Příměstský tábor – Za zvířátky do pohádky

13. 8. 2017

Otevřená neděle na ENVI (kurzy, přednášky, workshopy, vycházky a semináře pro veřejnost)

14. – 18. 8. 2017

Příměstský tábor – Indiánský tábor

20. 8. 2017

Otevřená neděle na ENVI (kurzy, přednášky, workshopy, vycházky a semináře pro veřejnost)

27. 8. 2017

Otevřená neděle na ENVI (kurzy, přednášky, workshopy, vycházky a semináře pro veřejnost)

ZÁŘÍ

po celý měsíc

Pobyty a výukové programy s podzimní tématikou – Ovoce chutná nejvíce, když je z naší vesnice, Řemesla, Život na dědině

3. 9. 2017

Otevřená neděle na ENVI (kurzy, přednášky, workshopy, vycházky a semináře pro veřejnost)

10. 9. 2017

Otevřená neděle na ENVI (kurzy, přednášky, workshopy, vycházky a semináře pro veřejnost)

17. 9. 2017

 Otevřená neděle na ENVI (kurzy, přednášky, workshopy, vycházky a semináře pro veřejnost)

24. 9. 2017

Otevřená neděle na ENVI (kurzy, přednášky, workshopy, vycházky a semináře pro veřejnost)

ŘÍJEN

po celý měsíc

Pobyty a výukové programy s podzimní tématikou – Ovoce chutná nejvíce, když je z naší vesnice, Řemesla, Život na dědině

12. – 15. 10. 2017

Ekologická olympiáda – soutěž pro středoškolskou mládež se zájmem o přírodu a ekologii

17.10. 2017

Drakiáda – akce pro veřejnost a opékání špekáčků

LISTOPAD

po celý měsíc

Výukové programy s podzimní tématikou – Ovoce chutná nejvíce, když je z naší vesnice, Řemesla, Život na dědině
7. 11. 2017 Sv. Martin – světelný průvod – akce pro veřejnost (od 15:00 do 17:30)

PROSINEC

po celý měsíc

Výukový program Advent a Vánoce na Valašsku pro děti z mateřských a základních škol

12.12. 2017

Adventní odpoledne a rozsvěcování vánočního stromu na Envi – akce pro veřejnost