ZŠ – Francova Lhota

18. 6. – 20. 6. 2014 – deváťáci ze ZŠ Francova Lhota prožili svůj poslední společný výlet na Envicentru. Během tří dnů se byli podívat na Klášťově, kde si opekli špekáčky. Seznámili se s chodem Envi a se zvířátky, ochutnali naši léčivou vodu a vyslechli si pověst a historii naší kapličky. Dva společné večery trávili v areálu.