ZŠ Drnovice

Toto krásné slunečné pondělí 19.6. k nám zavítala pěškobusem škola z Drnovic. Žáci 3. a 5. třídy si užili voňavé bylinky a zazpívali si v kapličce. Potom se v příjemném lesním chládku podívali do lesa, kde se dozvěděli jak poznají pár vybraných druhů stromů. Jako ptáčci a broučci si zaběhali a ještě více zdokonalili právě nabyté vědomosti. Domů si žáci odnesli staronové poznatky o funkci lesa, listy, vlastnoručně obkreslenou strukturu kůry stromů a také různá pobytová znamení, která zde zanechali místní živočichové.

Těšíme na další návštěvu.