Závěrečná konference projektu POZNEJ TAJEMSTVÍ VĚDY

V těchto měsících končí unikátní projekt s názvem „Poznej tajemství vědy“, tento projekt probíhal v Moravskoslezském kraji od ledna 2014 a zapojilo se do něho 15 partnerů z řad výzkumných organizací, vzdělávacích zařízení a škol. Středisko Envicentrum Pro krajinu Vysoké Pole (dále jen EC PK VP) bylo jedním z partnerů, který se podílel na tvorbě výukových programů a realizaci aktivit spojených s projektem. V rámci projektu proběhly na EC PK VP stáže pro pedagogy a několik studijních pobytu pro děti zapojených škol z Ostravy.

Tento projekt se snažil přiblížit pedagogům, studentům a žákům svět přírodních a technických věd a zároveň naučit vědce prezentovat tento svět a položit tak základ pro budoucí generaci svých nástupců.

Vyvrcholením projektu byla závěrečná konference, která se uskutečnila dne 28. května 2015 v Ostravě v hotelu Clarion. Cílem této konference bylo podělit se o získanou zkušenost s popularizací vědy pro děti, studenty a pedagogy. Zároveň také seznámit účastníky jak fungovala spolupráce mezi 15 partnerskými organizacemi.

Celá konference byla rozdělena do 6 sekcí, jejich odborné zaměření obsahovalo následující témata:

  1. Sekce voda
  2. Sekce meteorologie
  3. Sekce krajina
  4. Sekce technické vědy
  5. Sekce les
  6. Sekce země

EC PK VP se prezentovalo v sekci Krajina, kde byly připraveny dva vstupy pro účastníky, první vstup vedl Mgr. Zdeněk Miklas, který hovořil o krajině. Druhý vstup byl vyčleněn právě EC PK VP, které zde prezentovalo svoji vzdělávání činnost a praktickou ukázku výukového programu „Ovčí vlnění“

Konference byla přínosná jak pro všechny cílové skupiny, tak i pro přednášející. Konference se zúčastnilo celkem 250 osob.