Z lavic do přírody 2015

14. května 2015 se uskutečnil již třetí ročník přírodovědné soutěže Z lavic do přírody. Tato soutěž je určena žákům 4. ročníků základních škol. V letošním roce se nám přihlásil zatím rekordní počet družstev a to celkem 14. I přes počáteční nepřízeň počasí dorazilo na Envi celkem 13. družstev z okolních i přespolních základních škol. Nejdelší cestu urazily děti z Veselí na Moravě. ostatní děti přijely z Valašských Klobouk , Brumova- Bylnice, Nedašova, Slopného, Vlachovic a Újezda a samozřejmě nechyběly děti z místní základní školy Vysoké Pole.

Na celkem náročné trase tříčlenná družstva plnila spoustu úkolů z přírodovědy a nechyběl i výtvarný úkol a také úkol ze zdravovědy. Všechna družstva ve výborném čase dorazily úspěšně do cíle a splnily všechny zadané úkoly. Někteří více či méně úspěšně. Nejlépe se dařilo žákům ze ZŠ Brumov -Bylnice a pro sebe a své spolužáky vyhrály dvoudenní pobyt na Envi. Na druhém místně se umístily děti z Vlachovic a získaly poukaz na výukový program. Na třetím místně skončily děti z Nedašova, pro které byla účast na soutěži premiérou.

Ostatní se umístily bez uvedení pořadí. U všech družstev oceňujeme sportovního ducha, znalosti a také schopnost soutěžit v duchu Fér -play, za což jim patří velké poděkování.
Na závěr už jen proběhlo předání cen a diplomů a společné opékání špekáčků.