Výukový den na zahradě pro děti z MŠ Vysoké Pole – ÚNOR

V rámci projektu Zahrada pro budoucnost připravujeme pro děti z MŠ ve Vysokém Poli na každý měsíc jeden výukový den na nově vybudované přírodní zahradě u Envicentra. V měsíci únoru se děti přišly podívat na narozené jehňata, kůzlata a holoubka. Procvičili jsme si názvy mláďat a jejich rodičů a připomněli jsme si, co zvířátka potřebují, aby dobře rostla.