Výukový den na zahradě pro děti z MŠ Vysoké Pole – ŘÍJEN

V rámci projektu Zahrada pro budoucnost připravujeme pro děti z MŠ ve Vysokém Poli na každý měsíc jeden výukový den na nově vybudované přírodní zahradě u Envicentra. V měsíci říjnu jsme se s dětmi věnovali zpracování podzimního ovoce ze zahrady a to především jablíček.

Děti věděly, že se z jablíček lisuje mošt, že se zavařují na kompot či přesnídávku a také znaly sušená jablíčka. My jsme se s dětmi podívali do staré sušírny ovoce a poté se pustili do moštování. Nejdříve jsme jablka umyli a přebrali, aby tam nebylo žádné zkažené. Umytá jablíčka jsme nastrouhali a dali do lisu. Lis jsme zatížili a už jsme mohli do hrnce chytat první kapky moštu. Mňam to byla dobrota.

S podzimem také padá listí ze stromů, a tak si děti zopakovaly, jaké listy zdobí naše stromy.