Výukový den pro děti z MŠ Vysoké Pole – DUBEN

V rámci projektu Zahrada pro budoucnost připravujeme pro děti z MŠ ve Vysokém Poli na každý měsíc jeden výukový den na nově vybudované přírodní zahradě u Envicentra. V měsíci dubnu jsme pro děti i jejich rodiče připravili velikoční jarmark, kde si všichni mohl připomenout tyto jarní svátky, tradice a zvyky s velikonocemi pojené.
Pro děti bylo připraveno několik dílniček, kde si mohly vyzkoušet pletení tatarů, zdobení vajíček, paličkování velikonočních ozdob a výrobu ptáčka/kuřátka jako zápichu do květináče. Své znalosti o velikonocích děti mohly využít při velikonočním kvízu, jehož správné odpovědi byly slosovatelné a 3 šťastlivci dostali sladkou i věcnou cenu 🙂 Děti také obohatily program, a rodiče i ostatní návštěvníky potěšily vystoupením s jarní tématikou.

Počasí nám přálo a celá akce byla velmi vydařená.