Výukový den na zahradě pro děti z MŠ Vysoké Pole – BŘEZEN

V rámci projektu Zahrada pro budoucnost připravujeme pro děti z MŠ ve Vysokém Poli na každý měsíc jeden výukový den na nově vybudované přírodní zahradě u Envicentra. V měsíci březnu jsme s dětmi pozorovali probouzející se jaro a hledali jsme první rostoucí či kvetoucí byliny. Ještě jich začátkem března moc nebylo, ale objevili jsme divokou pažitku a pochutnali si na ní na chlebu s máslem. Všem chutnalo, a to nám paní učitelky opozorňovaly, že ve školce děti chleba posypaný pažitkou nejí :).
Zkontrolovali jsme naši zahradu, která odpočívala zimním spánkem a viděli jsme, že už se začíná také probouzet – našli jsme mladé lístky špenátu a kopřiv, první výhonky rebarbory a také česnek už vystrkoval první lístky. My jsme si připravili záhonek v pařeništi – vypleli jsme a pohnojili koňským hnojem a zaseli semínka ředkviček a salátu, abychom si na nich ještě před prázdninami pochutnali 🙂