Výstava o Klášťově

Jak vypadalo otevření výstavy Hradiště Klášťov: do nitra valašského Olympu 20. 7. 2013 na Envi… Komentovaná fotogalerie je na Facebooku Envicentra www.facebook.com/EnviCentrum