Výbuch sopky

9. 4. 2013 Tvorba sopečných kráterů a následný výbuch sopky..