Velikonoční jarmark na Envi 2017

Květná neděle už potřetí patřila Velikonočnímu jarmarku. V krásném slunečném dni se sešlo velké množství návštěvníků, aby načerpali velikonoční atmosféru. Pro všechny byl připraven bohatý program se spoustou aktivit. Děti mohly luštit velikonoční kvíz v zahradě, nebo se zabavit tvořivých dílničkách. Malovala se vajíčka, pletly se tatary, vyráběly se velikonoční kuřátka a ptáčci či paličkovaly velikonoční ozdoby.
Kdo netvořil tak si mohl nakoupit velikonoční ozdoby a něco dobrého k snědku.
Hlavním bodem jarmarku bylo vystoupení děti ze ZŠ Vysoké Pole a průvod Ježíška s oslíkem.
Všem děkujeme, že se přišli podívat a přispěli tak ke krásné atmosféře celého jarmarku.