V. výukový den na zahradě pro děti z MŠ Vysoké Pole

V rámci projektu Zahrada pro budoucnost připravujeme pro děti z MŠ ve Vysokém Poli na každý měsíc jeden výukový den na nově vybudované přírodní zahradě u Envicentra.
V měsíci květnu děti na statku přivítali strýček s tetičků a pěkně jim ukázali jejich každodenní prácu – nejdříve jsme společně připravili krmení pro housata, kačku a kuřata, která nám radostně děkovala svým štěbetáním a pípáním. Pak si strýček nakul kosu a posekl kus lúky. Tetička s děckama posečenů trávu pohrabala a donesli jsme ju pašíkovi. Po takové práci jsme si připravili zdravou svačinku – čerstvý salát a ředkvičky z naší zahrádky. Jak dětem chutnalo! Občerstveni jsme se ještě pustili do okopávání zemáků a někteří strýčkovi pomohli s opravou vědra na vodu. Společný čas jsme zakončili povídáním na zapraží, tak jako za straých časů se lidé k večeru setkávali, aby si povykládali.