Točící se papírová spirála

 

28. 1. 2014 – pokus s papírem, výroba točící se spirály pomocí tepla