Tlačení zelí

V úterý 25. října jsme se s dětmi pustili do tlačení zelí. Až nám zkvasí, tak si na něm pochutnáme a vzorek pošleme také do jarmekové soutěže „O najlepší kysané zelé“.