Tábor Přírodní živly – Země, Voda, Oheň, Vzduch

V týdnu od 22. do 26. srpna 2016 proběhl příměstský tábor na téma Přírodní živly – Země, Voda, Oheň, Vzduch. Po celý týden jsme s dětmi pozorovali tyto živly, prováděli spoustu pokusů a hráli hry.

Pondělí jsme věnovali živlu VODA – povídali jsme si kde se voda bere, v jakých se vyskytuje skupenstvích, čím je důležitá pro život na Zemi, sledovali jsme její vlastnosti a přiblížili jsme si její koloběh v přírodě.

V úterý jsme prozkoumávali živel ZEMĚ – písek, kamínky, hlína …, sázeli jsme semínka a povídali si a pozorovali život v půdě, připomněli jsme si také vznik Země a každý si vyrobil vlastní sopku. Na zahradě jsme dokonce jeden sopečný výbuch imitovali.

Ve středu nás čekal živel OHEŇ – kde se vzal, k čemu nám slouží, proč je dobrý sluha ale špatný pán? Služby ohně jsme využili při společném vaření na ohni. Připravili jsme si výbornou zeleninovou polévku a k tomu ještě lepší trnkové knedlíky. Všichni jsme se olizovali až za ušima 🙂

Poslední živel VZDUCH jsme prozkoumali ve čtvrtek – přesvědčili jsme se, že vzduch je opravdu všude kolem nás a připomněli si jeho význam a důležitost. Každý si vyrobil bublifuk a bublinové kouzlení mohlo začít.

Poslední táborový den jsme se vydali na výpravu za pokladem. Než jsme se k němu dostali, museli jsme splnit spoustu úkolů. Zvládli jsme to a zasloužený poklad jsme našli 🙂

Některé děti využily nabídky a strávili jsme na Envi jednu společnou noc s večerním táborákem, opékáním špekáčků a stezkou odvahy. Všichni byli odvážní a stezku hravě zvládli. Zážitkem pro děti bylo také svezení na koňském povoze. Volný čas děti nejraději trávily u vody na zahradě.

Ani jsme se nenadáli a týden byl pryč! Loučili jsme se však spokojení a s hlavou plnou zážitků. Tábor jsme si moc užili.