Svatý Martin projektový den listopad

Ohlédnutí zpět k akci na Envi. Ve čtvrtek 8. 11. jsme společně s dětmi ze ZŠ Vysoké Pole připravili Svatomartinský průvod.
Na envi byly připraveny dílničky a soutěž pro děti. A děti nám zazpívaly písničku s výtvarným zpracováním.
S vyrobenými lucerničkami jsme Svatého Martina doprovodili ke kamelotu, kde jsme průvod zakončili.
Martin nám opět letos sníh nepřivezl, tak doufejme že příští rok nám to vyjde i sněhovou pokrývkou…