Svatý Martin – světelný průvod

11. listopadu 2014 – přímo v den svátku Sv. Martina, přijel i k nám podle legendy Martin na bílém koni. Bílého koně jsme sice neměli a skvěle se úkolu zhostila naše Barbora. Světelný průvod zakončil tvořivé odpoledne na Envi. Kde od 15:00 hod. probíhaly malé dílničky. Děti si vyráběly lucerničky do světelného průvodu a také si vyzkoušely jak se pečou martinské rohlíčky.  Po setmění průvod v čele s Sv. Martinem vyrazil do středu obce a všichni se rozešli do svých domovů.