Svatomartinský průvod

V úterý 10. listopadu jsme s dětmi a rodiči v hojném počtu přivítali Svatého Martina. Sněhovou nadílku nám ještě nepřivezl, ale i tak jsme svatomartinské odpoledne prožili v příjemné náladě. V tvořivých dílničkách si děti nazdobily perníkové podkovy a vyrobily lucerničku. Velmi se dětem líbila hra hledání symbolů spojených se Sv. Martinem, které byly rozmístěny po areálu Envicentra na 10 stanovištích označených podkovou a lucernou. Nalezené obrázky si děti nalepily do připraveného textu legendy o Sv. Martinu, tak aby jim dávala smysl. Všichni zdární hledači a luštitelé byli odměněni svatomartinským rohlíčkem či hvězdičkou. Tyto dobroty připravily děti ze ZŠ a MŠ Vysoké Pole pod vedením svých učitelek. Se setměním jsme slavnostně nastrojili Sv. Martina, který ve společném světelném průvodu odprovodil děti k jejich domovům.

Příjemnou atmosféru svatomartinského odpoledne Vám přiblíží video.