Svatomartinský průvod 2017

Tradičně, jako každý rok jsme v úterý nastrojili sv. Martina a vypravili mu Svatomartinský průvod. Než jsme se na průvod vydali, stihli jsme spoustu věcí. S tetou Verčou si děti v kreativních dílničkách ozdobily své skleňáčky a vytvořily z nich krásné lucerničky. S tetou Ivou si děti nazdobily perníkovou potkovu. U tety Radky se mohli děti i rodiče občerstvit teplým punčem nebo svařeným vínem. Kdo zvládl vyluštit nelehkou křížovku v zahradě mohl si u tety Radky vyzvednout odměnu. Odměny nám letos napekla Základní škola Vysoké Pole. Upekli pro vás výborné rohlíčky a hvězdičky. ZŠ Vysoké Pole si připravila i doprovodný program v podobě zábavné scénky. Letos k nám navíc dojely jako zpestření dcérky s trdelníkama a všechno krásně provoněly. Po tom všem se konečně nastrojil sv. Martin a na svém (ne)bílém koni vyrazil s průvodem ke Kamelotu za zpěvu svatomartinských písní.

Děkujeme za příjemně strávené pozdní odpoledne. Tož zas za rok.