Svatomartinské odpoledne

V úterý 8. listopadu jsme na Envicentru přivítali svatého Martina a připomněli si jeho laskavost, moudrost a dobré srdce. Mladší děti si mohly vymalovat v obrázcích znázorněnou legendu, starší děti si ji mohly přečíst. Společnými silami děti po areálu statku hledaly podkovy a světýlka, u kterých byly obrázky slov chybějících v textu písničky o Martinovi. Písničku jsme poté společně zazpívali při průvodu v čele se svatým Martinem. Milé vystoupení si připravily děti ze Základní školy Vysoké Pole a děti z Mateřské školy byly hlavními zpěváčky v průvodu. K radosti a sváteční atmosféře průvodu přispěly také krásné lucerničky, které si děti vyrobily. Děti ze školy a školky upekly vynikající svatomartinské rohlíky a hvězdičky a k dobré náladě přispělo také svařené víno pro rodiče a pro děti ovocný punč. Další dobrotou byl perníkový koník, kterého si každý mohl nazdobit cukrovou polevou podle vlastní fantazie. Známým symbolem svátku svatého Martina je také husa, která podle legendy Martina prozradila, když se schovával v husím chlívku, protože nechtěl být zvolen biskupem. Spoustu živých hus děti mohly vidět na dvorku a v picníku si všichni mohli vyzkoušet škubání husího peří, protože „Na svatého Martina, bude dobrá peřina“. Tak doufejme, že nás bílá sněhová peřina brzo přikryje a vydrží nám celou zimu.

Velké poděkování patří všem pomocníkům, kteří se skvěle ujali svých úkolů, a také Michalu Fuksovi, který celý průběh akce zdokumentoval a můžete tak shlédnout video na stránkách www.regionvalassko.cz. Potěšila nás Vaše hojná účast a věříme, že se Vám svatomartinské odpoledne líbilo. Máte-li nějaké nápady a rady pro příští ročník, rádi se je dozvíme 🙂