Stopování 14.11. 2017

Toto nepříliš slunečné odpoledne jsme se vydali s badateli z kroužku po blátivých stopách zvěře. Nálezy nebyly příliš úspěšné tak jsme si alespoň zahráli na kuny a veverky. Když se začalo smrákat, přesunuli jsme se na Envi a ukázali si stopy alespoň na papíře. Každý měl potom možnost povyprávět nám svůj příběh podle stop, které si razítky natiskl do papírové přírody.