Soutěž Z lavic do přírody 2016

V úterý 3. května 2016 proběhl 4. ročník přírodovědné soutěže Z lavic do přírody. Své znalosti a dovednosti přijeli porovnat žáci 4. tříd z okolních i přespolních základních škol. Celkem bylo 10 družstev z Valašských Klobouk, Brumova- Bylnice, Nedašova, Slopného, Vlachovic, Újezda a Drnovic.

Na připravené trase tříčlenná družstva řešila spoustu úkolů a otázek z přírodovědy, soutěžící si vyzkoušeli svůj odhad a postřeh a také nechyběl úkol ze zdravovědy. Všechna družstva ve výborném čase dorazily úspěšně do cíle a splnily všechny zadané úkoly. Někteří více či méně úspěšně. Nejlépe se dařilo žákům ze ZŠ Brumov-Bylnice, jejichž dvě družstva se podělila o 1. a 2. místo. Tak pro sebe a své spolužáky vyhrály dvoudenní pobyt na Envi (1. místo) a výukový program na Envi(2. místo).Na třetím místně s vyrovnaným počtem bodů skončily děti z Valašských Klobouk a Vlachovic. Pro ně bude odměnou projížďka na koňském povozu.

Ostatní se umístili bez uvedení pořadí. U všech družstev oceňujeme sportovního ducha, znalosti a také schopnost soutěžit v duchu Fér -play, za což jim patří velké poděkování. velké dík patří také učitelům, kteří žáky k soutěži připravili, přihlásili a doprovázeli během soutěžního dne.

Než jsme spočítali výsledky, děti se posilnily opečeným špekáčkem a na závěr proběhlo předání cen a diplomů.