Setkání středisek EVVO

Regionální otevřené setkání k environmentální výchově, vzdělávání a osvětě ve Zlínském kraji.

Otevřené regionální setkání středisek ekologické výchovy, ekoporaden, organizací veřejné správy a partnerů k EVVO se uskutečnilo v pátek 15. dubna 2016 ve Valašském ekocentru ČSOP. Akci pořádala Líska, z.s. Každý z účastníků představil činnost své organizace, diskutovaly se aktivity a možnosti financování EVVO ve Zlínském kraji, narozeninovým dortem oslavila Líska své již 9. narozeniny.
Počasí umožnilo i krátkou vycházku po zahradě ekocentra a v přilehlém lesoparku.

Text a foto : Mirek Dvorský