Sedmáci z Valašských Klobouk

Ve dnech 11. až 13. října 2016 za námi postupně přijížděly třídy 7. ročníku ze ZŠ Valašské Klobouky. Žáci si mohli oprášit znalosti a zároveň se dovědět spoustu nového a zajímavého z ptačí říše a také o krajině Bílých Karpat. Teoretické povídání střídalo spoustu úkolů a činorodých aktivit a na závěr bylo pro žáky odměnou svezení na koňském povoze.