Rozsvěcování stromečku

13. 12 . 2013

Ve spolupráci se ZŠ Vysoké Pole jsme v době Adventu rozsvítili vánoční stromeček a pohostili a zahráli našim zvířátkům na Envi. Společně si připomněli dobu Adventu.