Přírodní zahrady – seminář Líska, z.s.

Ve dnech 22. – 23. září 2016 se na Envicentru sešlo na 20 učitelů z MŠ, ZŠ, SŠ a SVČ ze Zlínského kraje na dalším semináři v rámci akreditovaného kurzu Praktická péče o zahradu, pořádaného organizací Líska z. s. pro environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu. Podzimní seminář se věnoval tématům jako je ovocnářství, živočichové v zahradě a jak je tam nalákat, rostliny v zahradě, zajišťování vlastních semen, méně známé druhy zeleniny, a jiné užitečnosti. Teoretické povídání bylo prokládáno praktickými ukázkami,a tak se nám podařilo na zahradě vytvořit nové úkryty pro čmeláky, ptáky a ježky, které bychom tak rádi nalákali do naší zahrádky, aby kromě příjemné společnosti zajistili pomoc při udržování přírodní rovnováhy.