Pokus s balónkem

7. 1. 2014 – sovíci prováděli pokus nafouknutí balónku pomocí droždí