Pasování na školáky

V úterý 14. června jsme slavnostně otevřeli „Zahradu pro budoucnost“ pro děti z MŠ Vysoké Pole a zároveň pasovali předškoláky do řádu školáků. Děti své zahrádce zazpívaly a slavnostním rozstřižením stuhy otevřely její bránu. V zahradě předškoláci museli splněním úkolů ukázat, že už jsou na školu připravení. Vše zvládli hravě a tak jsme přistoupili k pasování po valašsku velkou vařechou 🙂 Našim školákům jsme popřáli krásné prázdniny a vše dobré do školních lavic. Ať jejich nadšení pro učení a poznání je věčné. Slavnostní okamžik jsme zakončili povídáním u ohně a opékáním špekáčků, děti se nejvíce zabavily na zahradě v potůčku. Celá akce se moc vydařila.