Odchyt a pozorování vodních živočichů

12. května 2015 jsme se s dětmi z kroužku vypravili se síťkou a lupou k potůčku. Až jsme byli překvapení, kolik života jsme ve vodě objevili! Děti chytily čolky, chrostíky ve schránkách z kamínků, blešivce, různé larvy hmyzu a pijavici. Vše jsme si pozorně prohlédli pod lupou a zase pustili na svobodu. Cestou zpět jsme se vraceli kousek po klikatém (meandrujícím) toku a obratně zdolávali přírodní překážky (potok, stromy, prudký břeh). Cestou jsme poznávali také nové rostlinné druhy a dalekohledem pozorovali káně a skřivany. A taky se nám v plné kráse ukázala užovka.

Na Envi jsme připravili mléko pro naše dvě malá jehňata a potěšili se  s nimi.