Odborná praxe žáků SŠTZ Nový Jičín

Ve dnech od 1. do 5. června přijeli žáci SŠTZ z Nového Jičína z oboru Ekologie a životní prostředí, aby si zde prakticky ověřili a vyzkoušeli doposud nabité vědomosti ze školních lavic. V rámci týdenního terénního cvičení se studenti věnovali fytocenologickému výzkumu, odběru a určování fyto a zooplanktonu z vodní nádrže, vyslechli přednášku úžasného ornitologa Jiřího Sviečky i s praktickou ukázkou kroužkování ptáků, zúčastnili se večerního odchytu a přednášky o netopýrech a také absolvovali naše programy Cesta zdraví, vycházku na Klášťov a exkurzi po statku, někteří i s celotýdenní péčí o naše zvířata. Mimo odborných přednášek měli studenti také spoustu volného času pro vlastní sportovní aktivity.
Věříme, že studenti zde získali potřebnou motivaci k dalšímu studiu ve svém oboru.