Návštěva z DSS Návojná

2. září 2015 se za námi přijeli podívat uživatelé Domu sociálních služeb z Návojné. Cílovou skupinou DSS Návojná jsou osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby závislé nebo ohrožené závislostí na alkoholu, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto onemocnění.

Uživatelé se se zájmem seznámili s naší činností a životem zvířat na statku. Rádi přitom zavzpomínali na jejich zážitky a zkušenosti ze života. Bylo vidět radost a nadšení z přímého kontaktu se zvířaty. V teple chaloupky u voňavého bylinkového čaje či kávy jsme si pověděli pověst o místním prameni u Vysocké kaple, kam se návštěvníci také později vypravili. Zjistili jsme, že lidová slovesnost nám vytvořila několik verzí této legendy. U nás se povídá, že pramen vytryskl v místě, kde Panna Maria vytlačila do země důlek, jinde se říká, že to byl andělíček nebo snad nějaký duch. Ať je to jak chce, je dobře že tu léčivý pramen máme. Návštěvníci si užili také projížďku koňským povozem a na závěr se posilnili na ohni opečeným špekáčkem. Celé dopoledne nás provázela dobrá nálada a radost ze společného zážitku.

Velmi si ceníme aktivity a přístupu pracovníků DSS Návojná, kteří se obětavě těmto lidem s nelehkou životní situací věnují a snaží se jim umožnit prožívat každodenní všední i nevšední zážitky.