MŠ Vysoké Pole – Pasování školáčků – projektový den červen

Ve čtvrtek za krásného slunečního počasí jsme pasovali naše předškoláky na školáky v naší zahradě. Paní učitelky Evička a Deniska pro děti připravily jednoduché úkoly a po jejich splnění došlo na pasování.
Pasovalo se šest předškoláků, kteří opustí školku a stanou se z nich školáci.
Na závěr jsme si společně opekli špekáčky a rozešli se domů. Děkujeme rodičům, že své děti doprovodili na pasování, které si nenechal ujít ani náš kocour Zrzek…