MŠ Valašské Klobouky – třída Veverky a Sluníčka

17. června 2015 se za námi na statek přijely podívat děti z MŠ Valašské Klobouky ze třídy Sluníčka a Veverky. Se zvědavostí se prošly po statku, pohladily a nakrmily některá zvířata, s písničkou se svezly na koňském povozu a s babkou kořenářkou přivoněly a ochutnaly spoustu bylinek. Také léčivé vody se napily a v kapličce si zvesela zazpívaly. V lese pro ně ukryla poklad veveřička a nad polem nám zazpíval skřivánek. Měli jsme moc pěkný den.