Moštování

22. 10. 2013  děti si vyráběly jablečný  mošt