Kroužek MB 30.1. 2018

N akroužku jsme si tentokrát vyrobili vlastní „anemometr“. No dobrá byla to obyčejná korouhvička. Krásně nám fučelo celý den tak jsme šli ven zjistit jaké větry nám tu na Envi dují. :o)