Jarní řez ovocných dřevin

V neděli 10. dubna proběhla na Envi přednáška s praktickou ukázkou řezu ovocných dřevin pod odborným vedením pana Josefa Ambruze. Sešli jsme se v počtu spíše menším, ale o to bylo více prostoru pro otázky a konkrétní dotazy zúčastněných. Počasí nám dovolilo strávit příjemné 2 hodinky venku a přitom se dovědět spoustu zajímavých informací.
Velmi děkujeme panu Ambruzovi za ochotu a chuť předávat své dlouholeté zkušenosti a také děkujeme všem, kteří se zúčastnili a mají chuť dobře pečovat o své ovocné stromy v sadech a zahradách.