IV. výukový den na zahradě pro děti z MŠ Vysoké Pole

V rámci projektu Zahrada pro budoucnost připravujeme pro děti z MŠ ve Vysokém Poli na každý měsíc jeden výukový den na nově vybudované přírodní zahradě u Envicentra.
V měsíci dubnu jsme se s dětmi pustili do sázení brambor. Nejdříve jsme vypleli a prokypřili záhon a poté děti do připravených jamek zasázely brambory a zahrnuly je hlínou. Než jsme brambory zasázeli, pozorovali jsme jejich klíček. Děti prozkoumaly celou zahradu, každý záhon a nejvíce se jim líbilo u vody. Velkým zážitkem bylo také setkání s mládětem muflona, kterému jsme společně dali mléko z flašky.