III. výukový den na zahradě pro děti z MŠ Vysoké Pole

V rámci projektu Zahrada pro budoucnost připravujeme pro děti z MŠ ve Vysokém Poli na každý měsíc jeden výukový den na nově vybudované přírodní zahradě u Envicentra.
V měsíci březnu jsme se seznámili se symboly jara a Velikonoc a proběhl také Velikonoční jarmark na Envicentru s rodiči – s ochutnávkou bylinných čajů, jarní nádivky a pomazánek s bylinkami.