II. výukový den na zahradě pro děti z MŠ Vysoké Pole

V rámci projektu Zahrada pro budoucnost připravujeme pro děti z MŠ ve Vysokém Poli na každý měsíc jeden výukový den na nově vybudované přírodní zahradě u Envicentra.
V měsíci únor jsme pozorovali probouzející se přírodu. Krásné bylo, že se děti mohly podívat na čerstvě narozená jehňátka a na vlastní oči vidět přirozenost přírody. Připomenuli jsme si i další domácí zvířata, povídali si o jejich základních potřebách pro život a jejich užitečnosti pro člověka. Při hře jsme si procvičili pojmenování mláďat a jejich rodičů a také si zopakovali hlasové projevy zvířat.
Přímý kontakt se zvířaty je pro děti vždy lákavým zážitkem, a tak se dětem ani nechtělo zpátky do školky.