I. výukový den na zahradě pro děti z MŠ Vysoké Pole

V rámci projektu Zahrada pro budoucnost připravujeme pro děti z MŠ ve Vysokém Poli na každý měsíc jeden výukový den na nově vybudované přírodní zahradě u Envicentra. V měsíci lednu jsme se věnovali pozorování ptactva a povídali si co můžeme ptáčkům v zimě připravit na krmítko. Také jsme si zahráli na stopaře a učili se určit zvíře podle jeho stop. Některé stopy jsme si i odlili do sádry. Nakonec se děti ještě potěšily našimi zvířaty na statku a vydováděly se u herních prvků v naší zahradě.
Dětem i nám se dopoledne velmi líbilo a těšíme se za měsíc na další setkání.