I. seminář pro pedagogy na téma Voda v krajině

Na Envicentru pro krajinu nám není lhostejné, co se děje s vodou v naší krajině. Proto jsme se rozhodli vrhnout do projektu spolufinancovaného FMP. Hospodaření s vodou aneb Staré moudrosti v nové krajině je projekt, díky kterému pořádáme semináře pro pedagogy, vznikají 2 nové výukové programy (I.stupeň ZŠ Malý vodohospodář a II.stupeň ZŠ Staré moudrosti v nové krajině, dále pak soutěž pro 7.třídy.