Ekologická olympiáda pro středoškoláky 2014

2. – 4. října 2014 – se uskutečnil jubilejní 20. ročník Ekologické Olympiády. Krajské kolo pořádalo Gymnázium Valašské Klobouky ve spolupráci s Městským úřadem Valašské Klobouky , Kosenkou a Envicentrem pro krajinu. Do soutěže se přihlásilo devět družstev ze středních škol Zlínského kraje. Hlavním tématem letošního ročníku bylo „Geologické dědictví České republiky“. Rozmanitost neživé přírody je ohromná – nabývá všech možných tvarů, skalních bloků, kamenů, kamínků a zrníček, zlomů, údolí, koryt, erozních rýh, hor, kopců a kopečků. Neživá příroda je pestrá, i když je z velké části ukryta před našimi zraky hluboko pod našima nohama.

I přes náročnost tématu se studenti velmi dobře poprali se zadanými úkoly. Teoretická část byla  složena z písemného  testu a ústních otázek a proběhla na Gymnáziu ve Valašských Kloboukách. Praktickou část studenti absolvovali  na Envicentru. Součástí EO byla i exkurze do kamenolomu Bzová u Bojkovic. Na prvním místě se umístili studenti z Gymnázia Valašské Meziříčí, druhé místo patřilo studentům z Gymnázia Valašské Klobouky a třetí byli studenti z Gymnázia Uherské Hradiště.

Pro pedagogy byla připravena beseda  o geologii s prof. Ing. Vítězslavem Zámarským, CSc., prorektorem Vysoké školy podnikání v Ostravě. Poté následovala stavba kamenné spirály s Petrem Hábou.